.

Història

Forn de Rupit oK
Embutits Ma CarmeForn de Pa l'Era de Rupit

L’any 1969 la nostra família es va establir a Rupit procedent d’Olot on el nostre pare ja feia de forner des del 1957. L’arribada a Rupit es va produir per la malaltia del forner del poble que regentava un petit forn a la Plaça Major en el qual s’elaborava únicament pa de pagès i els festius la coca de forner. A la plaça vam començar a elaborar nous productes però vam continuar donant prioritat al pa de pagès d’un, dos i quatre quilos i la coca de forner.

L’any 1986 ens vam traslladar al lloc actual de l’Era Nova. Ha canviat la ubicació del forn i la botiga però no la manera de treballar. Ara ja ha començat a treballar la tercera generació però el forn de l’Era es segueix elaborant el pa de pagès i la coca de forner tal com feia l’avi fent el pa a mà i coent-lo amb llenya.

Lògicament amb el temps hem anat ampliant molt la diversitat dels productes que feia el nostre pare i avi; els temps canvien i les conductes alimentàries també, hem innovat i els nostres fills seguiran innovant amb nous productes però sempre seguirem amb la mateixa filosofia i donar la millor qualitat sense escatimar res, ni bones matèries primeres ni temps per elaborar-les. Mai oblidarem els dos primers productes que sortien del forn de Rupit: el pa de pagès i la coca de forner.
Aquest dos són, d’alguna manera, els que han originat tot el reguitzell de productes que ara us podem oferir.